Inom paintball finns det flera olika spelformer man kan delta i. De går alla ut på olika saker och som utövare kan det vara klokt att hålla koll på de

Inom paintball finns det flera olika spelformer man kan delta i. De går alla ut på olika saker och som utövare kan det vara klokt att hålla koll på de olika reglerna.

Capture the flag

I denna spelvariant ska spelarna dela upp sig i olika lag. Det gäller sedan att man ska ta sig in i de andra lagens baser och hämta varandras flaggor. Man ska dock se upp! Det gäller att inte bli skjuten under det att man hämtar flaggan. Om man träffas av motståndarens kulen är man ”död” och måste släppa flaggan och ta sig tillbaka till sin bas tomhänt, alternativt ligga kvar till dess att en ”sjukvårdare” kan komma fram och hjälpa till.

Eliminering

I denna variant av spelet kan man inte återuppstå. När man blivit skjuten ska man lämna spelet. Det går ut på att man som lag ska ha medlemmar ”vid liv” i slutet av spelet. Om alla medlemmar i laget blivit skjutna är laget som helhet ute ur spelet.

Respawn

I denna spelsort får en spelare som blivit skjuten börja om. Vanligen får denne ta sig till en viss plats i sin bas och vänta där i ett par minuter innan denne kan ge sig ut i spelet igen.

Scenario

I denna spelvariant gäller det att lagen tänker ut realistiska och taktiska manövrar för att ta ut sitt motståndarlag. Ofta sker denna spelmetod i skog eller övergivna byggnader av olika slag. Här är spelet ofta mer realistiskt och utrustningen liknar ofta verklig sådan. Dock är detta helt individuellt och så behöver inte alltid vara fallet.

Speedball

Denna variant kan spelas nästan var som helst. Ofta ingår upp till sju spelare i varje lag. Man spelar på en mindre bana där fasta eller uppblåsbara värn placeras ut med olika avstånd. Dessa kan man som spelare sedan gömma sig bakom. Syftet är att motståndarlaget ska skjutas ut, och man ska sedan ta sig fram och hämta en flagga eller liknande som fästs i motståndarnas bas. Detta ska ske inom en viss tid, till skillnad från capture the flag som kan pågå länge.

Turneringar

Sedan år 1983 har det funnits olika turneringar inom paintball. Från början var det främst i skogen man spelade men sedan blev turneringar av olika slag allt mer populära. Dessa finns både i Sverige och utomlands. Det är inte ovanligt att spelare åker långt för att tävla på nya platser.