När man tävlar och tränar paintball använder man sig av vapen som drivs med fjäder, luft eller kolsyra. Ofta har denna typ av vapen en kraftigt begrän

När man tävlar och tränar paintball använder man sig av vapen som drivs med fjäder, luft eller kolsyra. Ofta har denna typ av vapen en kraftigt begränsad effekt när man jämför dem med andra vapen. Vilken effekt vapnet får ha för att anses vara begränsat anges i vapenförordningen. Dessa vapen får man ofta inneha utan tillstånd men det krävs att man är mer än 18 år gammal.

Om man inte har fyllt 18 år men vill skjuta med paintballvapen inom ett planbebyggt område krävs det dock att man har tillstånd för det. Om man vill ha ett sådant måste man kontakta polisen. Det kommer då att ställas frågor som vad man vill skjuta på, hur man ska skydda omgivningen och liknande. Om man vill skjuta utanför bebyggt område krävs det också tillstånd om man är yngre än 18 år gammal och skyttet inte övervakas av en person som är mer än 20 år gammal. Man måste, oavsett ålder, se till att man har markägarens tillstånd om man vill skjuta paintball. Man är som skytt alltid ansvarig för att se till att varken personer eller egendom skadas i samband med att man skjuter.

Förvaring av vapnet

När man har ett luftvapen måste man se till att det förvaras på rätt sätt. Luftvapnet kräver inget vapenskåp, utan det får förvaras i delar, eller helt i ett låst vapenställ. Om man äger en markör eller ett annat luftvapen har man dock som vapenägaren en skyldighet att se till att ingen obehörig kan komma åt och montera ihop vapnet.

Förändring av vapnet

Om man väljer att modifiera sitt vapen på olika sätt kan det vara bra att kontrollera att det fortfarande uppfyller kraven för att vara licensfritt. Om projektilen som skjuts ut är större än kaliber 68 behöver vapenägaren skaffa en licens för att få äga och använda vapnet.

Maskanvändning

Oavsett var man befinner sig, eller om man är skytt eller inte ska man alltid ha mask om man är på spelområdet i paintball. Innan man avfyrar kulor ska man alltid se till att både man själv och alla i omgivningen har fått på sig sina masker. Maskerna finns inte för att man ska se snygg och häftig ut. De är där för att skydda. En paintball-boll som träffar i eller nära ögat kan ställa till med riktigt allvarliga skador. Ibland kan till och med synen förloras totalt och detta är inget man vill ska ske. När det gäller maskerna kan det finnas regler för hur ofta linserna måste bytas ut. Ibland har tillverkaren rekommendationer och ibland ställer föreningar och klubbar krav på ur ofta masker ska bytas ut. På några ställen krävs det att linserna och masken byts efter en träff, på andra efter fjärde eller femte träffen.