Allt som oftast kan man se att soft airguns och liknande liknar riktiga vapen. De jämställs dock med luftgevär och det innebär att man måste vara mins

Allt som oftast kan man se att soft airguns och liknande liknar riktiga vapen. De jämställs dock med luftgevär och det innebär att man måste vara minst 18 år gammal för att få köpa och inneha dem. Om man är yngre än 18 år gammal får man alltså inte äga vapnet eller förvara det. Man får vara med och skjuta med det men det krävs att en myndig person hela tiden är med och övervakar skjutningen. Om man tror att en person inte kommer att använda vapnet på det sätt det är ägnat för får man inte låna ut det. Detsamma gäller om man tror att den person man lånar ut vapnet till i sin tur kommer att låna ut det vidare till personer som inte är 18 år är det bra att låt bli att låna ut det.

Ett airsoftvapen är visserligen inte lika starkt som ett riktigt vapen, men det kan trots allt orsaka riktigt allvarliga skador. Om ett litet barn eller ett djur träffas olyckligt kan skadorna till och med bli så pass allvarliga att det som träffats avlider av sina skador. Detta vill man inte råka ut för.