Inom både airsoft och paintball hanterar man vapen. De har förvisso inte samma effekt och styrka som andra vapen, men man bör inte bortse från att ock

Inom både airsoft och paintball hanterar man vapen. De har förvisso inte samma effekt och styrka som andra vapen, men man bör inte bortse från att också luftvapen kan göra stor skada. Det gäller att man har koll på de vapenlagar och regler som gäller. Om man ska förvara vapnet hemma är det kanske inte så bra att hänga det i hallen, utan det kanske är bättre att ta bort vapnets viktiga delar och ställa undan det på ett ställe där det inte syns så väl.

När man hanterar vapnet ute i samhället är det viktigt att vara tydlig med att det är just ett vapen avsett för spel och målskytte. Man bör till exempel aldrig rikta vapnet mot någon annan om man inte befinner sig på spelplanen. Även här gäller det att hålla lite koll på var man siktar och på hur kulfånget ser ut. Många gånger kanske det är klokt att ta det lite lugnt och inte sikta mot ansiktet, huvudet eller liknande. Dessa kroppsdelar är ofta skyddade men trots detta är de extra känsliga mot stötar, slag och framförallt mot kulor som kommer i hög hastighet.