När det gäller paintball och soft airgun måste man alltid vara medveten om att man kan skada sig, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Skador

När det gäller paintball och soft airgun måste man alltid vara medveten om att man kan skada sig, och det kan vara mer eller mindre allvarligt.

Skador som kan uppkomma av skjutandet

När man hanterar vapen kan man råka ut för olika vapenrelaterade skador. Om det vill sig riktigt illa kan man faktiskt skadas allvarligt, även om dessa vapen har en begränsad effekt. Om man inte håller de rekommenderade avstånden när man skjuter kan det också gå riktigt illa.

Om man träffas i huvudet och inte har hjälm är risken stor att man drabbas av bulor eller kanske rent av en hjärnskakning. Om man träffas på armar eller liknande är blåmärken nästan alltid ett faktum.

Andra skador

I både paintball och airsoft springer man ofta runt en del. Man kan behöva kasta sig, man ramlar och allt detta innebär att man kan råka skada sig. Om man springer i skog och liknande är det mycket lätt hänt att man trampar snett eller river sig på trädgrenar. Ofta kan man få skrapsår och liknande. Dessa är inte livshotande men de kan bli infekterade om man inte sköter om dem ordentligt. Om man trampar snett kan det vara bra att linda om foten och ta det lugnt ett par dagar. Om man har mycket svårt att gå på foten eller inte kan röra den bör man direkt kontakta sjukvården. Då finns det en risk att foten är bruten. När det gäller andra skador kan de vara mer eller mindre allvarliga. Ofta är det allra viktigast att ta hand om skadan så fort som möjligt efter att den skett. Då kan man ofta få bäst läkning.