När man skjuter med en soft airgun eller utövar airsoft skjuter man mot mål eller andra utövare med effektbegränsade vapen. Ofta liknar sporten paintb

När man skjuter med en soft airgun eller utövar airsoft skjuter man mot mål eller andra utövare med effektbegränsade vapen. Ofta liknar sporten paintball men ifrån själva grunden kan spelare och utövare själva förändra reglerna efter hur de vill spela. Ofta finns det mycket stränga regler i de olika föreningarna och utövandet av sporten bygger på stor respekt och tillit. Ofta får deltagarna ta mycket eget ansvar och om inte hänsyn visas riskerar man att inte få fortsätta i den aktuella klubben eller föreningen. Man kan också riskera att skada sig själv eller någon annan riktigt allvarligt.

När det gäller airsoft är det allra vanligast att man utövar olika spel som påminner om militära övningar med mera. Ofta försöker man efterlikna militära eller polisiära insatser i skog eller stadsmiljö. Det vanligaste är att man delar upp sig i två eller flera lag. Det handlar sedan om att lagen ska försöka eliminera varandra. Ofta är antalet utövare i en och samma match obegränsat. Det är ytan som bestämmer hur många man kan vara. I ett litet rum inomhus kan det till exempel vara färre spelare än i en stor skog där man till och med kan använda olika typer av fordon för att ta sig runt.

I denna sport är det som så att alla utövare måste vara ärliga. Kulorna ger inga synliga träffar på kläderna som i paintball utan man måste själv känna efter och erkänna om man träffats eller inte under spelets gång.

När man skjuter med ett soft airgun kan det finnas regler för hur nära föremål eller andra personer man får vara. Detta beror på vilken utgångshastighet vapnet som används har. Ju högre utgångshastighet som finns, desto längre bort måste skytten befinna sig för att personen eller målet inte ska ta skada av skottet. Man vill helst att anslagsenergin ska vara maximalt en joule när målet träffas. Ofta finns det tabeller att utgå ifrån och i dessa anges hur pass långt ifrån målet man bör befinna sig när man skjuter beroende på hur tunga kulor man använder, samt beroende på hur hårt vapnet skjuter. Dessa bör man som deltagare alltid titta lite extra på innan man börjar spela. Avståndet kan till exempel variera beroende på var man spelar, om man är inomhus eller utomhus.