När det gäller just airsoft och soft airguns finns det också en del andra regler och lagar som man måste se till att följa. En av dessa gäller de driv

När det gäller just airsoft och soft airguns finns det också en del andra regler och lagar som man måste se till att följa. En av dessa gäller de drivgaser som används av gasdrivna vapen av olika slag.

När det gäller drivgaserna regleras de faktiskt i vapenlagens andra kapitel. Där står det att man inte behöver ha tillstånd för vapnet om man är över 18 år och vapnet har en effekt som är begränsad om man jämför det med andra vapen. Vapnet ska också drivas av gas, kolsyra, luft eller fjäder, alternativt ha ett liknande medel för utskjutning. Målet ska också vara avsett för skjutning på mål av olika slag.

Begränsning av effekt

Även effektbegränsningen regleras i vapenlagens andra kapitel. Där står det att vapnet ska anses ha begränsad effekt om det har en anslagsenergi som är mindre än tio joule när projektilen är fyra meter från vapnets mynning. När det gäller halv- eller helautomatiska vapen ska de ha en anslagsenergi på mindre än tre joule för att man ska kunna säga att det har en begränsad effekt. Detta måste man som vapenägare ha koll på när man ska köpa vapen och liknande.